Yangi modul qo'shish va undagi obyektlarni eksport qilish